Cernitin , เซอร์นิติน , ธรรมชาติบำบัดจากเกสรดอกไม้ , รักษามะเร็ง

สาระน่ารู้

วิตามินD จากธรรมชาติที่ได้จากแสงแดด กำลังเป็นดาวดวงใหม่ของวงการแพทย์ทางเลือก เพราะนอกจากช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้เกือบทุกชนิดแล้ว ยังถือว่าแสงแดดและวิตามินดีธรรมชาติ เป็นเหมือนฮอร์โมนตัวแม่ ที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างฮอร์โมนสำคัญๆ เป็นลูกโซ่อีกหลายตัว ไม่ใช่แค่ช่วยสร้างมวลกระดูกเท่านั้น


เบาหวาน

เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้เกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้น เพราะผู้ป่วยเป็นเบาหวานมีระดับน้ำตาลในกระแสเลือด สูงกว่าคนปกติ เนื่องจากตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้น้อยลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือเซลล์ในร่างกายดื้ออินซูลิน


ท่อน้ำเหลืองและต่อมน้ําเหลืองอุดตันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง

ประสบการณ์ของแพทย์แผนไทยพบว่า ส่วนใหญ่มะเร็งเกิดจากระบบน้ำเหลืองไม่ดี มีการอุดตันไม่หมุนเวียน เพราะขาดการเคลื่อนไหว ขาดการออกกำลังกาย หรือมีสารพิษตกค้างในระบบน้ำเหลือง หากไม่แก้ไขต่อมน้ำเหลืองและท่อน้ำเหลือง จะเกิดการอักเสบตามมา รวมทั้งสปอร์ของเชื้อราที่ฝังตัวอยู่ จะก่อตัวเป็นมะเร็ง


ผู้ป่วยมะเร็งเกือบ 40% เสียชีวิตเพราะขาดสารอาหาร

เชื่อหรือไม่ว่าผู้ป่วยมะเร็งมักไม่ได้เสียชีวิตเพราะตัวโรค แต่เสียชีวิตเพราะขาดสารอาหาร ความจริงข้อนี้สร้างความตระหนกและช่วยเตือนสติให้ผู้ป่วย เห็นความสำคัญของการบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างมาก


วิตามินD ที่ผู้ชายขาดไม่ได้

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในผู้ชาย โดยอ้างอิงจากชายชาวยุโรปและชายชาวอเมริกัน 56,000 คน จนปัจจุบันนี้ยังไม่มีวิธีการป้องกันที่ได้ผลชัดเจน


การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่ป้องกันได้ของการเกิดอัมพาต เพราะสารนิโคตินและคาร์บอนมอนนอกไซด์ในควันบุหรี่จะลดปริมาณออกซิเจนในเลือด ทั้งยังทำลายผนังหลอดเลือด จนมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดได้


อาหารเร่งมะเร็ง

อาหารคือปัจจัยการเกิดโรคมะเร็งเป็นอันดับ 2 รองจากบุหรี่ โดยดูจากผลการสำรวจการเกิดโรคมะเร็งทุกชนิดพบว่า ร้อยละ 30  ในกลุ่มประเทศตะวันตก และร้อยละ 20 ในประเทศกำลังพัฒนามีสาเหตุมาจากอาหาร


องค์การอนามัยโลกได้ประกาศถึง แนวโน้มการมีสุขภาพดีว่า ไม่ได้หมายถึงการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการมีโรคเท่านั้น แต่ความหมายดังกล่าว ครอบคลุมไปถึงการดูแลสุขภาพองค์รวมใน 4 ด้าน คือ ร่างกายจิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และจิตวิญญาณ ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านที่กล่าวนี้ ย่อมไม่ละเว้นที่จะต้องคำนึงถึงการดูแลสุขภาพตนใน 2 สภาวะคือสภาวะปกติ และสภาวะยามเจ็บไข้ได้ป่วย