อาหารเร่งมะเร็ง

อาหารเร่งมะเร็ง

อาหารเร่งมะเร็ง

อาหารคือปัจจัยการเกิดโรคมะเร็งเป็นอันดับ 2 รองจากบุหรี่ โดยดูจากผลการสำรวจการเกิดโรคมะเร็งทุกชนิดพบว่า ร้อยละ 30  ในกลุ่มประเทศตะวันตก และร้อยละ 20 ในประเทศกำลังพัฒนามีสาเหตุมาจากอาหาร

สมาคมมะเร็งแห่งอเมริกาออกประกาศ ในปี คศ. 2005  ว่าจะการเฝ้าติดตามชาวอเมริกัน 150,000 ราย เป็นระยะเวลา 20 ปี พบว่าชายและหญิงที่บริโภคเนื้อแดงเป็นหลัก มีโอกาสเกิดมะเร็งที่ลำไส้ส่วนปลาย มากถึงร้อยละ 53  

 

และในปีเดียวกันวิทยาลัยการสาธารณสุขจอห์นฮอปกินส์ บลูมเบิร์ก  ได้เฝ้าติดตามชาวเกาหลีจำนวน 1 ล้านคนเป็นเวลา 10 ปี รายงานว่าการบริโภคน้ำตาลปริมาณมาก เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด นักวิจัยคณะนี้แนะนำว่า การที่คนอ้วนเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งมากขึ้น อาจมีสาเหตุมาจากการที่เซลล์ในร่างกาย ไม่สามารถทนต่อกลูโคสได้ และอัตราคนอ้วนที่เพิ่มมากขึ้น อาจเพิ่มจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งในอนาคต

 

Read 44 times