ชุด Cernitin ตามโรคต่างๆ

ชุด Cernitin ตามโรคต่างๆ

โรคกรดไหลย้อน

พบได้ตั้งแต่เด็กทารกไปจนถึงผู้ใหญ่ ภาวะที่น้ำย่อยจากกระเพาะอาหารแบบย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร อาจทำให้เกิดอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอก หรืออาการขย่อนจนรบกวนชีวิตประจำวันได้


ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง ถือเป็น “ฆาตกรเงียบ” ที่สามารถดูแลและควบคุมได้

ความดันโลหิต หมายถึง แรงดันของกระแสเลือดที่กระทบต่อผนังหลอดเลือดแดง ซึ่งเกิดจากการสูบฉีดของหัวใจ (คล้ายแรงลมที่ดันผนังของยางรถ เมื่อเราสูบลมเข้า) สามารถวัดได้โดยการใช้เครื่องวัดความดัน (Sphygmomanometer) วัดที่แขน และมีค่าที่วัดได้ 2 ค่า คือ


โรคพาร์กินสัน (Parkinson) คือ โรคที่เกิดจากร่างกายฟื้นฟูซ่อมแซมตัวเองไม่ทัน จนทำให้เส้นประสาทเสื่อมสภาพ สื่อประสาทการควบคุมร่างกายผิดปกติ ทำให้เกิดอาการผิดปกติของการควบคุมร่างกาย มือสั่น

 

ซึ่งอาการเหล่านี้ล้วนต้องย้อนกลับไปแก้ไขที่ต้นเหตุ คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมแซมร่างกายของเราให้กลับมาเยาว์วัย ซึ่งการทานยาสารเคมีย่อมไม่ใช่ทางออกที่แท้จริง แต่ร่างกายของเรามีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองสูง เพียงแต่จำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่ถูกต้องตรงกับปัญหาเท่านั้น

 


"โรคเบาหวาน" โรคแทรกซ้อน และชนิดของโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน เป็นโรคซึ่งมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดปกติของการสร้าง การออกฤทธิ์ หรืออาจเกิดจากกลไกทั้งสอง ผลจากการที่น้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแข็งและมีการ ทำลาย ไต สมอง หัวใจ เมื่อเป็นแรกๆ ระดับนํ้าตาลจะไม่สูงแต่เมื่อเวลาผ่านไประดับนํ้าตาลจะสูงขึ้น


โรคเกาต์ (Gout) เป็นโรคข้ออักเสบที่พบในผู้ป่วยที่มีระดับกรดยูริก (uric acid) ในเลือดสูงมาเป็นเวลานาน ซึ่งกรดยูริกที่สูงจะเกิดการตกตะกอนสะสมเป็นผลึกเกลือยูเรตตามเนื้อเยื่อบริเวณต่าง ๆ โดยเฉพาะในข้อและบริเวณรอบข้อ และเมื่อมีปัจจัยบางอย่างมากระตุ้น จะทำให้เกิดอาการข้ออักเสบเฉียบพลันอย่างรุนแรง


โรคมะเร็ง

คือโรคซึ่งเกิดมีเซลล์ผิดปกติขึ้นในร่างกาย และเซลล์เหล่านี้มีการเจริญเติบโตรวดเร็วเกินปกติ ร่างกายควบคุมไม่ได้ ดังนั้นเซลล์เหล่านี้จึงเจริญลุกลาม และแพร่กระจายได้ทั่วร่างกาย ส่งผลให้เซลล์ปกติของเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆ ทำงานไม่ได้จึงเกิดเป็นโรค และมีอาการต่างๆ ขึ้น